Fasti Online Home | Switch To Fasti Archaeological Conservation | Survey
logo

Excavation

  • Hisar
  • Hisar
  •  
  • Kosovo
  • Prizren
  • Komuna e Thërandës

Tools

Credits

  • failed to get markup 'credits_'
  • AIAC_logo logo

Bibliography

    • A. Bunguri and Sh. Gashi, 2006, Të dhëna të reja mbi kronologjinë e Hisarit, in Kosova Arkeologjike/Kosova Archaeologica, No.1: 11-20.