Fasti Online Home | Switch To Fasti Archaeological Conservation | Survey
logo

Excavation

 • Shestovytsya (horodyshche)
 • selo Shestovytsya, Chernihivs`kyy rayon, Chernihivs`ka oblast`
 •  
 • Ukraine
 • Chernihiv

Tools

Credits

 • The Ukrainian database is the result of a collaboration between:

  The Insitute of Archaeology of the Ukrainian National Academy of Sciences,

  AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica)

  and are sponsored by the Ukrainian Studies Fund.
 • AIAC_logo logo

Summary (Ukrainian)

 • На городищі закладено розкопи 24 (загальною площею 60 м2) та 25 (загальною площею 53 м2), якими продовжено дослідження оборонних споруд східної частини майданчика.
  Розкоп 24 закладено на південно-східному краю городища Коровель. На площі розкопу збереглася ділянка культурного шару та залишки оборонних конструкцій двох етапів (у межах Х ст.). Висота залишків тіла валу сягає до 1,8 м від рівня материка. Оборонні конструкції як першого, так і другого етапів з внутрішнього боку мали рівчачки під вертикально встановлені деревини гостроколу. Заповнення внутрішнього рову містить сліди пожежі, котра знищила укріплення першого етапу, після якого залишки валів підрівняні та згодом зведено нові укріплення. Серед знахідок на розкопі слід відзначити вістря стріл, оселки, намистини, пряслиця та їхні фрагменти, кістяні проколки та візантійську монету Лева VI (886—912) доволі доброї збереженості.
  Розкоп 25 закладено на північно-східній ділянці напільного валу городища Коровель, на схід від розкопу 10 (2003 р.) та на північ від розкопу 7 (2001 р.). Під час робіт продовжувалось вивчення залишків підкліту житла, виявленого ще в 2003 р., підквадратного (5,0 . 5,1 м) котловану, заглибленого в материк на 0,9 м. У кутах котловану зафіксовано подвійні ямки від стовпової конструкції. Піч у підкліті відсутня; верхня частина споруди знищена під час неодноразових перепланувань майданчика. На схід від підкліту, майже впритул до нього, досліджено округлий у плані котлован (діаметр 2,7 м), глибиною 1,2 м нижче рівня материка. Судячи за стратиграфією заповнення, котлован викопаний після ущільнення заповнення підкліту житла. Поява котловану, ймовірно, пов’язана зі зведенням напільної (північної) лінії оборони городища.З південного сходу (за 3,5 м) від краю цього котловану виявлено ще одну ділянку внутрішнього рову укріплень городища. Це крайня східна ділянка рову (яма/котлован), з якої брали ґрунт для насипання валу. Вона овалоподібної форми, розмірами 3,3 . 2,5 м і завглибшки 1,0 м нижче рівня материка. Матеріали із заповнення рову датуються другою половиною Х ст.
  У межах південної частини розкопу досліджено рештки від першої оборонної конструкції городища, що складалася з ровика та частоколу, вміщеного в рівчачок. Вони вже простежувалися в розкопі 1 (2000 р.) і в розкопі 7 (2001 р.). Ровик, досліджений цього року, продовжує напрямок ділянки 2001 р. І має орієнтацію за лінією схід—захід з відхиленням до півночі, під невеликим кутом до краю тераси р. Десна. Ширина ровика сягає 2,0 м у верхній частині і звужується до 0,5 м внизу. Глибина ровика сягає 1,5 м нижче рівня материка. Із заповнення ровика походить кераміка початку Х ст.Збереженість культурних нашарувань на дослідженій ділянці добра — потужністю до 1,0 м.
  На першому етапі існування городища ця ділянка розташовувалася за межами першої зовнішньої лінії укріплень і її забудова (до спорудження другої — зовнішньої — напільної лінії укріплень) має розглядатися як рештки культурного шару посаду.

Director

 • Моця Олександр Петрович — член кореспондент НАН України, професор, заввідділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України - Інститут археології Національної академії наук України

Team

 • Коваленко Володимир Петрович — кандидат історичних наук - Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка
 • Ситий Юрій Миколайович — старший науковий співробітник - Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Research Body

 • Інститут археології Національної академії наук України / Institute of archaeology of the National academy of sciences of Ukraine
 • Центр археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова / Center of Archaeology and Ancient History of the North Left Bank (Livoberezhzhya) of D.Ya.Samokvasov
 • Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Funding Body

Images

 • No files have been added yet