Fasti Online Home | Switch To Fasti Archaeological Conservation | Survey
logo

Excavation

 • Šćitarjevo - Župna livada
 • Ščitarjevo
 • Andautonia
 • Croatia
 • Zagreb County
 • Grad Velika Gorica

Tools

Credits

 • The Croatian Database is the result of a collaboration between:

  Republic of Croatia Ministry of Culture and

  AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica).

 • AIAC_logo logo

Summary (Croatian)

 • Prije arheološkog istraživanja lokaliteta provedeno je geofizikalno istraživanje. U ljeto 2000. započelo se s istraživanjem rimske zgrade (objekt 1) smještene neposredno uz jednu od gradskih ulica, s njene istočne strane. Tijekom prijašnjih istraživanja ustanovljena je kasnocarska stambena arhitektura s kraja 3. i 4. st., te ranocarski horizont 1. i 2. st. Objekt 1 je vjerojatno sagrađen u vrijeme vladavine Hadrijana, obnovljen i dograđen u drugoj polovici 2. st., te pregrađen u drugoj polovici 3. st. ili u 4. st. Kameni zidovi objekta ostali su sačuvani jedino u sjevernom dijelu sonde. Podloga podnice u prostoriji bila je načinjena od sitnijeg lomljenog kamena, ulomaka opeke i krupnijeg riječnog šljunka zalivenog vapnenom žbukom. Najzanimljivije otkriće jest ostatak građevine sa zidovima izrađenima od ilovače, koja se sastojala od tri manje prostorije. Analogna situacija bila je zatečena 1993. na lokaciji Ščitarjevo-Terme. Na lokaciji Župna livada samo je središnja prostorija bila oslikana i prilikom čišćenja urušenja nađena je velika količina zidne žbuke i slikarija. Ožbukani i oslikani zidovi ostali su sačuvani u visini od 30 – 60 cm. Ove bi se freske, prema analogiji iz Emone, mogle datirati u prvu polovicu 2. st. U južnom dijelu sonde otkriven je ostatak građevne konstrukcije s hidrauličkom žbukom, koji će se definirati tijekom idućih istraživanja. Prilikom iskopavanja pronađena je vrlo velika količina pokretne građe od koje prevladava keramika. Ukupno je nađeno 37 komada novca. Na gotovo čitavom prostoru sonde došlo se do razine ranocarskog paljevinskog sloja 1. i početka 2. st. (Maja Šunjić)

Director

 • Tatjana Pintarić - Muzej Turopolja

Team

 • Tatjana Pintarić - Muzej Turopolja

Research Body

 • Muzej Turopolja

Funding Body

Images

 • No files have been added yet