logo

FOLD&R Italy Series

Текст и илустрације, у боји или црнобеле, треба послати на Helga Di Giuseppe, Piazza San Marco 49, Rome 00186 (tel. 39-06 68683399) или електронском поштом на helga.digiuseppe@aiac.org. Фотографије могу бити послате било одштампане било у дигиталном облику. Уколико локалитет о коме је реч није присутан на Fasti Online, текст иилустрације мора пратити и попуњен формулар.

  • Ми ћемо регистровати сваки чланак код CNR Централне библиотеке, Biblioteca Centrale “G. Marconi”, која има сопствену базу података, SOLAR, која региструје депозицију дигиталних научних публикација. Регистрација и овера од стране CNR гарантује аутора и заштиту дела. Ми претпостављамо да ће аутор дела дозволити депозицију свога текста. Аутори ће, путем електронске поште, добити потврду о депозиоцији која зарад дистрибуције може бити приложена у њихов лични FOLD&R-а.
  • Како бисте hyperlink ка документу FOLD&R document, молимо упутите ка [permalink] опцији. То је стална веза ка документу на нашем серверу.

индекс за 2005