Fasti Online Home | Switch To Fasti Archaeological Conservation | Survey
logo

Excavation

 • Vendbanimi prehistorik i Korishes
 • Korishe
 •  
 • Kosovo
 • Prizren
 • Prizren

Tools

Credits

 • failed to get markup 'credits_'
 • AIAC_logo logo

Monuments

Periods

  • Late Bronze Age
  • Middle Bronze Age
  • Early Bronze Age
  • Eneolithic

Season

  • Ne periudhen 27 qershor-13 korrik 2006, ne vendbanimin prehistorik te Korishes u krye nje germim shpetimi. Ky vendbanim ishte survejuar ne vitin 2002 ku qe kryer edhe nje germim sondazhi i vogel. Vendbanimi shtrihet ne nje siperfaqe prej 0.8-1 ha, dhe ka l... Read More
 • 3300 BC
 • 2200 BC
 • 1200 BC