Fasti Online Home | Switch To Fasti Archaeological Conservation | Survey
logo

Excavation

 • Vendbanimi prehistorik i Korishes
 • Korishe
 •  
 • Kosovo
 • Prizren
 • Prizren

Tools

Credits

 • The Italian Database is the result of a collaboration between:

  MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni Archeologici),

  ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) and

  AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica).

 • AIAC_logo logo

Summary (Albanian)

 • Ne periudhen 27 qershor-13 korrik 2006, ne vendbanimin prehistorik te Korishes u krye nje germim shpetimi. Ky vendbanim ishte survejuar ne vitin 2002 ku qe kryer edhe nje germim sondazhi i vogel. Vendbanimi shtrihet ne nje siperfaqe prej 0.8-1 ha, dhe ka lartesi mbidetare rreth 725 lartesi mbidetare. Nga germimet e kryera u arrit te percaktohet periudha kohore e Bronzit te Mesem dhe te Bronzit te Vone. Nga gjetjet e qeramikes me prezantueset jane enet: Tasa te vegjel sferik, tasa me profil ne trajte S, tasa me buze te profiluar, tasa me shtesa plastike mbi buze, pjata me buze te profiluar

  E PAPERFUNDUAR

Director

 • Shafi Gashi - Archaeological Institute of Kosova

Team

 • Luan Koçbashliu - Prizren Institute for Protection of Monuments
 • Masar Valla - Archaeological Institute of Kosova
 • Milot Berisha - Archaeological Institute of Kosova
 • Jahja Drançolli - Archaeological Institute of Kosova
 • Rexhep Ahmetaj - Prishtina University
 • Visar Hoxha - Prishtina University

Research Body

 • Archaeological Institute of Kosova

Funding Body

 • KAG-Asphalt Company-Prizren

Images

 • No files have been added yet