• Krairao AIAC (Međunarodna Asocijacija za Klasičnu Arheologiju).